Çift kanat açılır pencere (Pervazlı)
 
Üretimde kullanılan kereste, bilgisayar destekli fırınlarda, rutubeti %12'nin altına düşürülerek kurutulmaktadır.

Fırında kurutulmuş keresteler, çarpılma ve dövme riskine karşı 3 kat laminasyon işlemine tabi tutulur.

Hazır hale gelen laminasyon profiller CNC tezgahlarda Alman DIN IV standartlarına uygun şekilde üretilmektedir.

Pencerelerde su bazlı renklendirici ve su bazlı vernik uygulanmaktadır. Su bazlı vernikler ahşabın yüzeyine film tabakası uluşturmaz, ahşabın içerisine işler.
PENCERELER